Service & Support

Våra kontorServiceavdelningen är den största avdelningen hos Office med drygt 160 personer utspridda från Kristianstad i söder till Kiruna i norr, och utgör en avgörande funktion för att våra kunder ska få den trygghet som behövs för sina investeringar. Våra tekniker är certifierade och välutbildade för att vi ska kunna ge dig bästa tänkbara service.

På Dokumentsidan styrs serviceverksamheten till största delen av de serviceavtal som tecknas för de MFP vi levererar.  Våra serviceavtal ligger till grund för att kunna erbjuda en optimal dokumenthantering och ge dig kontroll över dina utskriftskostnader. Om du tecknar ett serviceavtal med Office får du:

  • Resurser för att uppnå optimal dokumenthantering innefattande utskrifter, kopiering och skanning
  • Drift av utrustning och programvara för en mer effektiviserad och ekonomisk dokumenthantering
  • Kontinuerlig uppföljning och avstämning mot de uppsatta målen
  • Arbete för att uppnå en effektiv och kostnadsreducerande drift på den totala dokumenthantering

SUPPORTAVTAL & HELPDESK
Även med de bästa av maskiner och det senaste inom programvaror och system, kan problem uppstå i dokumenthanteringen. Då finns Office Helpdesk till hands som har en hög kvalitet, snabb återkoppling och hög tillgänglighet.

Vår helpdesk är uppbyggd enligt ITIL:s processer.

Om du vill veta mer om vad vår servicekår kan göra för att förbättra din kontorsmiljö, så kontakta ditt lokala Officekontor.