<< Tillbaka

Enheter & appar

Plattformen för PC-Arbetsplats består av ett antal paketerade lösningar för hantering av IT-arbetsplatser. Med hjälp av effektiv teknik i kombination med definierade processer kan du som kund få ökad kontroll på IT-stödet i organisationen och samtidigt uppnå en högre effektivitet i verksamheten.

PC-Arbetsplats är byggt på ITIL, den mest kända metoden för att hantera processer och rutiner. Plattformen består av ett antal tjänstepaketeringar som kan avtalas efter kundens behov.

En effektiv klienthantering är grunden i Office arbetsplatskoncept. Genom att installera en klient på våra kunders datorer samtidigt som hårdvara och programvara standardiseras uppnås en kostnadseffektiv arbetsplats. Klienten kommunicerar över Internet mot servrar som är placerade i Office datahallar. Via klienten möjliggörs automatiserad installation av programvaror och operativsystem från den centrala servern och från andra installationspunkter, enligt ett fördefinierat regelverk.

Uppdateringar av alla programvaror kan ställas in för att ske automatiskt, via Servicedesk eller av användarens själv. Den inbyggda inventerings-funktionen ger bra kontroll på hårdvara, uppdateringar och programvara på datorerna. Installation av nya datorer sker till stor del automatiskt och enkelt enligt fördefinierade processer. Ominstallation av en dator kan genomföras med några enkla knapptryckningar av IT-ansvarig eller om policys tillåter, av användaren själv. Klienten har en inbyggd funktion som ger användaren möjlighet att enkelt rapportera fel samt följa upp status för pågående ärenden.

En bra betallösning i en butik eller restaurang är idag viktigt, både för att få ordning och reda samt en snabb och smidig kassahantering. Vi kan hjälpa er med allt från enkla mobila kassasystem till större kraftfulla lösningar.

 

Ladda ned folder som PDF