Back to All Events

Den moderna arbetsplatsen och effektivare arbetssätt - Göteborg

Inbjudan_moderna_arbetsplatsen-och-effektivare-arbetsätt.jpg

Idag pratas det mycket om flexibilitet, mobilitet, och att arbeta där du befinner dig för tillfället. Möten skall genomföras oavsett var du och dina kollegor befinner sig och all information skall vara helt transparent och tillgänglig. Detta ställer självklart stora krav på din arbetsplats, dels vad gäller val av device, men också säkerhet och kommunikationsmöjligheter.

Här upplever de flesta stora utmaningar, både tekniskt och hur man arbetar i praktiken, vilket kan vara svårt att reda ut vad det specifikt innebär för just ditt företag?  

Vi på Office, tillsammans med våra samarbetspartners, vill därför bjuda in till ett seminarie, där vi kommer bringa klarhet i detta. Efter seminariet bjuder vi på middag, en öl eller ett glas vin och en rafflande omgång i shuffleboard för dom som vill. 

Hur skall en modern arbetsplats se ut? 

  • Vilka tekniska krav skall man ställa?
  • Hur kan man garantera säkerhet och tillgänglighet på samma gång?

Hur kan man arbeta på ett så effektivt sätt som möjligt? 

  • Vad innebär ett mobilt arbetssätt?
  • Vilka möjligheter och fallgropar finns det

Vi kommer ha en utställning där ni kan träffa representanter från våra strategiska samarbetspartners och diskutera deras erbjudanden på plats: HP, Toshiba och Weblink.

  • Effektiva arbetsätt   
  • Office365 och säkerhet 
  • Den moderna mobila arbetsplatsen

Varmt välkomna!