Digitala småföretagare ger en bättre miljö!

Flicka-vid-vattnet.png

Att digitalisera manuella lösningar och processer är viktigt ur flera perspektiv, dels att kunna konkurrera på marknaden på ett effektivare sätt, men hur påverkas miljön – Blir det en grönare IT genom en ökad digitalisering?

Generellt ger en väl fungerande IT- och tekniklösning färre resor för lokala installationer och inställningar vilket är skonsamt för miljö, ekonomi och arbetsmiljö. Få områden kan minska din miljöpåverkan så tydligt och så direkt som förändrade mötesrutiner. Möten via Skype och andra molntjänster eliminerar utsläpp som följer med resor, och sparar även kostnader för restid, transport och hotell. Nu finns även lösningar som enkelt kan integrera Skype, befintliga videolösningar och din telefon. Och en bra telefonilösning kan göra underverk för miljön. Att kunna sköta jobbet utan att ens starta datorn är bra för både elförbrukningen och arbetsron.

En spännande utveckling är också etableringen av serverhallar i Norra Sverige, där flera etableringar sker utifrån lägre elkostnader, möjligheten att kyla med naturlig kyla och grön el via närheten till vattenkraft. Office partner för drift i Sverige är Hydro66. Läs mer här.

Idag gör allt fler företag och organisationer livscykelanalyser som en del av sitt miljöarbete, för att åstadkomma en helhetsbild av hur stor den totala miljöpåverkan är under en produkts livscykel från råvaruutvinning, via tillverkningsprocesser och användning till avfalls-hanteringen, inklusive alla transporter och all energiåtgång i mellanleden. Genom att ta reda på i vilket steg i produktionskedjan miljöpåverkan är som störst, kan företagen rikta sina miljöansträngningar åt rätt håll och skapa ett effektivt miljöledningssystem.

Sist men inte minst ger fungerande dokumentlösningar mindre pappersförbrukning, det går öka antalet dubbelsidiga utskrifter och det finns även nya innovativa lösningar, som ger möjlighet att återanvända pappret flera gånger.

Thomas Jakobsson, vd Office Sverige