Pressmeddelande

Resan mot ETT Office är nu i mål!

ett_office.png

Från och med 1 oktober 2019 är samtliga dotterbolag inom Office fusionerade till ett bolag; Office Sverige AB. Det innebär att alla Office-verksamheter har överförts till Office Sverige AB och att vi nu, på alla orter, arbetar under samma varumärke och samma företag.

Bakgrund

Vår utvecklingsresa började 2015 då Office gick från att vara en medlemsägd kedja till att bli en samägd koncern och nu, i och med fusionen, har vi tagit sista steget på resan och blivit ETT Office.

Fusionen ger flera fördelar

Vi kommer kunna dela kompetenser och resurser mellan orterna i ännu högre grad, så för dig som kund innebär fusionen fördelar i form av att det blir lättare att få kontakt med en specialist - kopplad till en problemställning – vart du än befinner dig i Sverige. 

Dessutom; genom att samordna kompetens och resurser i arbetet inom erbjudande, teknik, marknad, sälj, admin och ekonomi, skapas synergieffekter inom många områden. Inte minst inom vårt kvalitetsarbete och hållbarhet. Något som inte bara gagnar dig och ditt företag, utan också vår omvärld.

Nästa steg

För att leva upp till visionen om "Ett Office" kommer de nu se över och utveckla sina gemensamma funktionstjänster inom de fyra affärsområden; IT, Dokument, Möten och Telefoni. De kommer bygga vidare på företagets styrka, den lokala förankringen, och på att kunden kan ha en kontakt för all sin teknik och IT för kontoret.

Har du några frågor?

Om du har några frågor eller har idéer på hur vi kan förbättra oss och vår verksamhet är du välkommen att kontakta din kontakt på Office eller vår kundtjänst, mail backoffice@office.se , telefon 0774-103112.

Office Sverige och förvärvar drift- och supportverksamheten inom Lexicon IT-konsult

Carl-Johan Bernadotte, Hans-Olof Strömberg & Thomas Jakobsson

Carl-Johan Bernadotte, Hans-Olof Strömberg & Thomas Jakobsson

Office Sverige AB är inne i en expansiv fas och genomför nu ytterligare ett förvärv i Sverige. Office har förvärvat Lexicon IT-konsults drift- och supportverksamhet. Förvärvet är en del av den tillväxtstrategi som Office Sverige har och samtidigt förstärks Office kompetens inom IT, framförallt i Stockholm och Göteborg.

Förvärvet är en del av den tillväxtstrategi som Office Sverige har och samtidigt förstärks Office kompetens inom IT, framförallt i Stockholm och Göteborg, där det förvärvade teamet har agerat både som IT-konsulter men också via en Servicedesk i Stockholm. Teamet som varit aktivt inom Lexicon IT-konsult ansluter sig nu till Office via förvärvet och samarbete med Lexicon IT-konsult har etablerats och kommer att utvecklas framåt.

- Jag är övertygad om att affären kommer att gynna såväl Lexicons kunder som Office kunder. Inom teamet finns ett stort kunnande inom IT och inom Office får vi ytterligare ett lokalt leverans- och supportcenter för våra lösningar inom IT och Telefoni. Vi välkomnar teamet med varm hand till Office, säger Thomas Jakobsson, VD Office Sverige.

- Lexicon IT-konsult och Office Sverige kommer att utveckla sitt samarbete vilket ger våra kunder en bra möjlighet att nå en bred kompetens via Office och Lexicon IT-konsult i Sverige, säger Carl-Johan Bernadotte, VD Lexicon IT-konsult.

- Vi ser fram emot att vår drift- och supportverksamhet blir en del av Office, vi delar synen på IT, värderingar och vet vikten av att ge våra kunder bästa tänkbara service. Nu kan vi utveckla våra kunder med en bredare portfölj inom IT, Support, Telefoni, Mötes- och Dokumentlösningar mm, säger Hans-Olof Strömberg, Supportchef Lexicon IT-konsult.

Ytterligare information lämnas av:

Thomas Jakobsson, VD Office Sverige AB, 070-826 30 22, thomas.jakobsson@office.se

Carl-Johan Bernadotte, VD Lexicon IT-konsult, 076-307 27 75
cj.bernadotte@lexiconitkonsult.se

Hans-Olof Strömberg, Supportchef Lexicon IT-konsult, 076-311 22 27, 
hans-olof.stromberg@lexiconitkonsult.se

Fakta om Office Sverige AB

Office jobbar med support och försäljning av IT- och tekniklösningar. Office finns på 21 orter i Sverige. Office erbjudande innefattar IT, Telefoni, Mötes- och Dokumentlösningar. Office vill bidra till utvecklingen av lokala och regionala bolag i Sverige. Office i Sverige har idag 130 anställda och omsätter 230 Mkr.


Fakta om Lexicon IT- Konsult AB

Lexicon IT-konsult har verksamhet i Stockholm, Malmö och Göteborg. Lexicon IT-konsult erbjuder IT-konsulttjänster, lösningar och åtaganden till stora och medelstora företag i norden inom områdena IT-infrastruktur, IT-management och IT-Support. Lexicon IT-konsult med koncern omsätter drygt 150 Mkr. www.lexiconitkonsult.se

Office Sverige växer och köper bolag i Västerås

Vasteras_PR.jpg

Office Sverige förvärvar Office i Västerås och Telekompaniet i Västerås AB

Office Sverige AB är inne i en expansiv fas och genomför nu ytterligare två investeringar i Sverige och förvärvar Office i Västerås AB och Telekompaniet i Västerås AB, vilka fusioneras och blir Office Sveriges dotterbolag i Västerås och Mälardalen.  

 

Förvärven är en del av tillväxtstrategin för Office Sverige och samtidigt förstärks Office kompetens genom att all personal i de båda bolagen ansluter sig till Office.
 

- Inom Telekompaniet finns ett stort kunnande inom Telefoni och inom Office i Västerås finns kompetens inom mötesteknik och print. Jonas Björkman, vd för Office i Västerås, blir vd för det nya Office i Västerås, som blir ett helägt dotterbolag till Office Sverige. Förvärvet förstärker vår möjlighet till att erbjuda lokal support för kunder som har verksamhet i flera regioner i Sverige. Office VD Sverige, Thomas Jakobsson.
 

- Vi ser fram emot att bli en del av Office. Vi blir ett större team i Västerås med bredare kompetens och ser bra möjligheter till att utveckla Office Sveriges koncept för mindre och medelstora bolag inom IT, Print, Telefoni och Möten. Björn Gjerseth, Sebastian Engvall, ägare Telekompaniet och Jonas Björkman, delägare och Vd Office i Västerås AB.

 

För mer information:

Thomas Jakobsson, Office Sverige AB, 070-826 30 22, thomas.jakobsson@office.se
Klas Brink, Solid Park AB, 070-420 22 50, klas.brink@solidpark.se
Jonas Björkman, Office I Västerås AB, 070-420 22 78, jonas.bjorkman@office.se
Björn Gjerseth, Telekompaniet i Västerås AB, 070-735 01 59, bjorn.gjerseth@telekompaniet.com
Sebastian Engvall, Telekompaniet I Västerås AB, 070-735 01 52 sebastian.engvall@telekompaniet.com

  

Fakta om Office Sverige AB

Office jobbar med support och försäljning av IT, Telefoni, Dokument och Möteslösningar. Office finns nu på 21 orter i Sverige. Office tror på, och vill bidra till utvecklingen av lokala bolag. Office i Sverige har idag 120 anställda och omsätter ca 220 Mkr. www.office.se

 

Fakta om Office i Västerås AB

Office i Västerås AB är ett dokumentbolag, som agerat inom Office IT-partner. Fokus har varit Print och Möteslösningar. Bolaget och har haft en stark utveckling och omsätter idag ca 9 Mkr.

 

Fakta om Telekompaniet i Västerås AB

Telekompaniet AB har funnits sedan 1998. Specialister inom företagskommunikation, med egen supportavdelning som skapat starkt förtroende hos sina kunder. Omsätter idag ca 4 Mkr.

 

Office Sverige växer och investerar i Halland

Office Document i Halland och Connect Systems HK:s verksamheter går samman.

Office Document i Halland och Connect Systems HK:s verksamheter går samman.

Office Document i Halland AB har tecknat avtal om att förvarva Connect Systems HK AB

Office Sverige AB, som under 2015 gick från att vara en medlemsägd kedja, till en samägd koncern är inne en expansiv fas och genomför nu ytterligare en investering i Sverige och har tecknat avtal om att förvärva Connect Systems HK AB (RingUp Connect).

Förvärvet är en del av tillväxtstrategin för Office Sverige och samtidigt förstärks Office kompetens inom Telefoni genom att Connects grundare Danijel Jovanovic och Johan Kulhanek ansluter sig till Office.

- Jag är övertygad om att affären kommer att gynna såväl Connects kunder som Office kunder. Inom Connect finns ett stort kunnande inom Telefoni och genom förvärvet får vi också möjlighet att leverera smarta fordonslösningar, såsom elektroniska körjournaler, som kompletterar vårt IT-erbjudande. Vi välkomnar Daniel och Johan med varm hand till Office. Office VD i Halmstad, Anders Johansson

- Vi ser fram emot att bli en del av Office, vi delar våra värderingar, vi vet vikten av att ge våra kunder bästa tänkbara service och vi kan utveckla våra kunder med en bredare portfölj inom IT och dokumentlösningar. Vi förstärker vår strategi som helhetsleverantör. Danijel Jovanovic, Connects Systems VD


 

För mer information:

Anders Johansson, VD Office Document i Halland AB, 070-601 06 66, anders.johansson@office.se

Danijel Jovanovic, VD Connect Systems HK AB 035-710 11 81, danijel@ringupconnect.se

Johan Kulhanek, Connect System HK AB 035-710 11 82, johan@ringupconnect.se

Thomas Jakobsson, VD Office Sverige AB, 070-826 30 22, thomas.jakobsson@office.se


 

Fakta om Office Sverige AB

Office jobbar med support och försäljning av IT och tekniklösningar. Office finns på 20 orter i Sverige. Office erbjudande innefattar Dokument, Enheter & Appar, Moln & Drift, Möten och Telefonilösningar. Office tror på, och vill bidra till utvecklingen av lokala bolag. Office i Sverige har idag 120 anställda och omsätter ca 220 Mkr. 


 

Fakta om Connect Systems HK AB

Connect Systems HK AB är en oberoende partner, som agerat inom RingUp kedjan.

Connect hjälper företag med kostnadseffektiva lösningar inom Telefoni & Fordonslösningar med över 8 års samlad branscherfarenhet. Connect har haft en stark utveckling och omsätter idag ca 10 Mkr.

 

Office satsning på telefoni utvecklas snabbt och samarbetet med Weblink fördjupas...

Fv. Oscar Civill försäljningschef Weblink IP Phone AB, Thomas Jakobsson VD, Office

Fv. Oscar Civill försäljningschef Weblink IP Phone AB, Thomas Jakobsson VD, Office

Office Sverige med närvaro på 20 orter från norr till söder har ingått ett strategiskt partnerskap med Weblink IP Phone AB. Partnerskapet innebär att Office kommer att erbjuda IP-telefoni, mobilabonnemang och den molnbaserade växeln Weblink Unified i samtliga regioner. Office affärsmodell är utvecklad utifrån att vara nära kundernas vardag och verklighet. Målet är långsiktiga starka affärsrelationer. En lokal kontakt för kundens alla IT och teknikbehov på kontoret.

- Office har alltid haft stort kundfokus och har jobbat framgångsrikt genom att vara lokalt närvarande i varje region. Många företagare ser och förstår fördelarna med ett mer mobilt arbetssätt och det finns många möjligheter med nya sätt att samarbeta, dela och hantera inforFv. Oscar Civill försäljningschef Weblink IP Phone AB, Thomas Jakobsson VD, Office mation med våra lösningar. Weblink har ett komplett sortiment med mobilabonnemang, callback och samtalsstatistik. Deras molnväxel innehåller alla de tjänster som en företagare behöver och att de själva utvecklar och kontrollerar sin molnväxel har stor betydelse. Det är viktigt att vårt telefonierbjudande blir en del av våra kunders framgång, säger Thomas Jakobsson, VD på Office.

– Office och vi har samma fokus att jobba lokalt och det finns många kunder som har behov av att förnya eller se över sin telefoni. Det är viktigt att vi har Partners, som kan supportera och lyfta fram vårt erbjudande och våra styrkor på rätt sätt. säger Oscar Civill, försäljningschef på Weblink.

För mer information:
Office Sverige AB,
Thomas Jakobsson, VD, 
Telefon.: +46 (0)708 26 30 22
Epost: thomas.jakobsson@office.se

Weblink IP Phone AB
Oscar Civill, Försäljningschef
Telefon nr.: +46 (0)705 18 02 47  
Epost: oscar.civill@weblink.se 


Fakta om Office Sverige AB: Office jobbar med support och försäljning av IT och tekniklösningar. Office finns på 20 orter i Sverige. Office erbjudande innefattar Dokument, Enheter & Appar, Moln & Drift, Möten och Telefonilösningar. Idag finns möjlighet för alla företag att få en vardag med mobila och effektiva arbetsredskap. Office tror på, och vill bidra till utvecklingen av lokala bolag. Office Sverige har idag 110 anställda och omsätter ca 200 Mkr. www.office.se

Fakta om Weblink IP Phone AB: Weblink IP Phone är en svensk teleoperatör, som levererar användarvänliga kommunikationstjänster. Med en egen telefoniplattform levererar vi IP-centrex, SIP-anslutningar, ISDN, samt mobiltelefoni och internetanslutningar. Sedan starten 2004 har vi nu vuxit och idag har vi kunder över hela världen. Vår målsättning är att vara det naturliga valet för alla företag när det gäller kommunikationstjänster.