IT-lösningar för tandläkare

tandlakare.png

Tandläkare är i dag starkt beroende av ett väl fungerande IT stöd då både journal-, boknings- och röntgensystem är helt digitaliserade och integrerade. Dessutom finns ett stort behov av att kunna mäta och utvärdera verksamheten vilket kräver en central databehandling för att fungera effektivt.

 

Det ”gamla” sättet att ha lokala servers med databas och applikationer på respektive klinik visade sig ha för många begränsningar för att fungera i en större koncern. Här kommer Office in i bilden. Vi erbjuder centraliserade lösningar där vi i våra säkra datacenters kör alla de stödsystem som klinikerna behöver, detta gör vi med personal som inte ”bara” kan IT utan även har utbildning och kompetens i de applikationer som används. Fördelarna är många. Det blir kostnadseffektivt då flera kliniker kan dela på gemensamma resurser. Stödsystem kan utvecklas och köras i samma miljö. Säkerheten är också mycket hög då vi erbjuder full redundans i alla IT system. Sist men inte minst: Tandläkarna kan fokusera på sin kärnverksamhet och vi tar hand om stödsystemen, där har vi en perfekt symbios

Office Sverige tecknade vid årsskiftet ett nytt avtal med tandläkarkedjan Happident (Orasolv AB). Happident är en koncern med ett flertal tandläkarkliniker, huvudsakligen i Sveriges större städer.

Rickard Ekström, Key Acount Manager

rickard.ekstrom@office.se