Resan mot ETT Office är nu i mål!

ett_office.png

Från och med 1 oktober 2019 är samtliga dotterbolag inom Office fusionerade till ett bolag; Office Sverige AB. Det innebär att alla Office-verksamheter har överförts till Office Sverige AB och att vi nu, på alla orter, arbetar under samma varumärke och samma företag.

Bakgrund

Vår utvecklingsresa började 2015 då Office gick från att vara en medlemsägd kedja till att bli en samägd koncern och nu, i och med fusionen, har vi tagit sista steget på resan och blivit ETT Office.

Fusionen ger flera fördelar

Vi kommer kunna dela kompetenser och resurser mellan orterna i ännu högre grad, så för dig som kund innebär fusionen fördelar i form av att det blir lättare att få kontakt med en specialist - kopplad till en problemställning – vart du än befinner dig i Sverige. 

Dessutom; genom att samordna kompetens och resurser i arbetet inom erbjudande, teknik, marknad, sälj, admin och ekonomi, skapas synergieffekter inom många områden. Inte minst inom vårt kvalitetsarbete och hållbarhet. Något som inte bara gagnar dig och ditt företag, utan också vår omvärld.

Nästa steg

För att leva upp till visionen om "Ett Office" kommer de nu se över och utveckla sina gemensamma funktionstjänster inom de fyra affärsområden; IT, Dokument, Möten och Telefoni. De kommer bygga vidare på företagets styrka, den lokala förankringen, och på att kunden kan ha en kontakt för all sin teknik och IT för kontoret.

Har du några frågor?

Om du har några frågor eller har idéer på hur vi kan förbättra oss och vår verksamhet är du välkommen att kontakta din kontakt på Office eller vår kundtjänst, mail backoffice@office.se , telefon 0774-103112.