SKT

Det här är Office sida för avropsberättigade för Kammarkollegiets avtal ”Skrivare som tjänst och produkt” (Fördelningsnyckel samt Konkurrensutsättning).

 

Office kontaktperson för ”Skrivare som tjänst och produkt” är Anette Hesselgren. Kontakta gärna henne för mer information.

Anette Hesselgren    Tel                       073-719 30 45    Epost                   anette.hesselgren@office.se

Anette Hesselgren

Tel                       073-719 30 45

Epost                  anette.hesselgren@office.se