Kammarkollegiet_sigill__liten_färg_2.jpg

Office publika webbplats för kammarkollegiets avtal
Skrivare - tjänst och produkt

Diarienummer: 23.3-2401-2016

Avtalsparterna är Statens inköpscentral/Kammarkollegiet och Office Sverige AB.

Avtalet består av två delar:

a) Skrivare som Tjänst och Produkt - Konkurrens, b) Skrivare som Tjänst och Produkt – Fördelningsnyckel

De två olika avtalen beskrivs närmare nedan.

 

a)      Avtal Skrivare som Tjänst och Produkt - Konkurrens

Avtalsnummer: 23.3-2401-16:FKU005

Office kontaktperson: Anette Hesselgren, tel: 073-719 30 45, e-post: anette.hesselgren@office.se.

Avtalet Skrivare som Tjänst och Produkt - Konkurrens omfattar skrivare, MFP:er, kopiatorer, scannrar, faxar, tillbehör och förbrukningsmaterial samt olika slags tjänster kopplade till detta område som exempelvis FollowMe-lösningar, övervakning, säkra utskrifter, automatiserade flöden, etc.

Avropsberättigad anger sitt behov utifrån villkoren i ramavtalets förfrågningsunderlag och de kravområden som får preciseras och kompletteras. Det finns således möjlighet för en anpassad kravställning i avropet. Ramavtalsområdet möjliggör anskaffningar för alla de faser som kan avse en it-miljö, såsom analys/förstudie, införande, test, produktion och avveckling. Avrop kan ske för delar av faserna och faserna kan kombineras fritt. Det finns även möjlighet att teckna kontrakt med successiva leveranser.

Office tillhandahåller flera olika varianter och alternativ inom områdena som anges ovan. Kontakta Anette Hesselgren om ni vill veta mer om Office sortiment och erbjudande.

Avropsförfrågan skickas till Office funktionsbrevlåda som heter skrivarekonkurrens@office.se.

Ramavtalet finns på följande publika webbplats hos Avropa.se:
https://www.avropa.se/ramavtal/ramavtalsomraden/it-och-telekom/teknisk-utrustning/skrivare-som-tjanst-och-produkt---konkurrensutsattning/

 

b)      Avtal Skrivare som Tjänst och Produkt – Fördelningsnyckel

Avtalsnummer: 23.3-2401-16:003

Office kontaktperson: Anette Hesselgren, tel: 073-719 30 45, e-post: anette.hesselgren@office.se.

Ramavtalsområdet Skrivare som tjänst och produkt - Fördelningsnyckel omfattar sju specificerade typkonfigurationer för multifunktionsprodukter (MFP) för som minst utskrift, kopiering och scanning. De har olika profil avseende t.ex. utskriftsvolym, hastighet, säkerhet och miljöhänsyn. Vid avrop av MFP kan väljas kompatibilitet bland angivna operativsystem och specifika namngivna lösningar för säker utskrift.

I detta avtal avropas alltså förutbestämda produkter.

Produkterna som ingår i Office avtal Skrivare som Tjänst och Produkt – Fördelningsnyckel redovisas nedan.

Beställningsblankett tillhandahålls av Kammarkollegiet och finns under rubriken Gemensamma dokument på Avropa.se: https://www.avropa.se/ramavtal/ramavtalsomraden/it-och-telekom/teknisk-utrustning/skrivare-som-tjanst-och-produkt---fordelningsnyckel/.

Vid frågor om hur blanketten ska användas är ni välkomna att kontakta Anette Hesselgren.

Beställning skickas till Office funktionsbrevlåda som heter skrivarefordelningsnyckel@office.se. Detta framgår även av beställningsblanketten. Kontakta Anette Hesselgren vid frågor.

Ramavtalet finns på följande publika webbplats hos Avropa.se:
https://www.avropa.se/ramavtal/ramavtalsomraden/it-och-telekom/teknisk-utrustning/skrivare-som-tjanst-och-produkt---fordelningsnyckel/

 
Anette_H.jpg

Kontakt

Anette Hesselgren
Tel:
073-719 30 45
E-post:
anette.hesselgren@office.se

 

FÖLJANDE PRODUKTER INGÅR I AVTAL FÖRDELNINGSNYCKEL

e-STUDIO3005AC_G.jpg

MFP A3 ENKEL

e-STUDIO2515AC

 • Utskrifter, skanning och kopiering

 • Färg MFP 25 sid/min

 • Pappersformat A5/A4/A3

 • Duplex för dubbelsidiga utskrifter

 • Integrerad efterbehandlare med häftfunktion

 • 2x550 arks pappersmagasin och skåp för normal arbetshöjd

 
e-STUDIO3005AC_G.jpg

MFP A3 AVANCERAD

e-STUDIO3015AC

 • Utskrifter, skanning och kopiering

 • Färg MFP 30 sid/min

 • Pappersformat A5/A4/A3

 • Duplex för dubbelsidiga utskrifter

 • Integrerad efterbehandlare med häftfunktion och hålslag

 • 2x550 arks pappersmagasin  och storkassett om 2000 ark

 
e-STUDIO3005AC_G.jpg

MFP A3 ARKIVBESTÄNDIG

e-STUDIO3015AC

 • Utskrifter, skanning och kopiering

 • Färg MFP 30 sid/min

 • Pappersformat A5/A4/A3

 • Duplex för dubbelsidiga utskrifter

 • Integrerad efterbehandlare med häftfunktion och hålslag

 • 2x550 arks pappersmagasin  och storkasett om
  2000 ark

 • 500 ark papper för arkivutskrift

 
e-STUDIO3005AC-4cst_G.jpg

MFP A3 SÄKER

e-STUDIO2515AC

 • Utskrifter, skanning och kopiering

 • Färg MFP 25 sid/min

 • Pappersformat A5/A4/A3

 • Duplex för dubbelsidiga utskrifter

 • Integrerad efterbehandlare med häftfunktion och hålslag

 • 3x550 arks pappersmagasin

 
e-STUDIO3005AC-4cst_G.jpg

MFP A3 SNABB

e-STUDIO4515AC

 • Utskrifter, skanning och kopiering

 • Färg MFP 45 sid/min

 • Pappersformat A5/A4/A3

 • Duplex för dubbelsidiga utskrifter

 • Integrerad efterbehandlare med häftfunktion och hålslag

 • 2x550 arks pappersmagasin  och storkassett om 2000 ark

 
eS338CS_G.jpg

MFP A4 STANDARD

e-STUDIO338CS

 • Utskrifter, skanning och kopiering

 • Färg MFP 33 sid/min

 • Pappersformat A5/A4

 • Duplex för dubbelsidiga utskrifter

 • Pappersmagasin om 1x250, 1x100, 1x550 ark samt skåp för normal arbetshöjd

 • Minneskapacitet standard 2GB RAM

 
IRC1225iF_G.jpg

MFP A4 MILJÖ

Canon IRC1225iF

 • Utskrifter, skanning och kopiering

 • Färg MFP 25 sid/min

 • Pappersformat A5/A4

 • Duplex för dubbelsidiga utskrifter

 • TEC-värde på max 1,2 kWh/vecka

 • Pappersmagasin om 2x550