Våra kunders framgång är vår.
 

”Engagemang och nytänkande var
avgörande för oss”

Patrik Wolvén / IT-ingenjör LKAB

gray.jpg

”Vi har löst komplexiteten med
stor geografisk spridning på ett
optimalt sätt”

Kent Sundqvist / Kundansvarig för LKAB på Office