Skrivare som tjänst och produkt

Ramavtal Kammarkollegiet
Avtalsnummer: 23.3-11119-2021-003
Avtalsperiod: 2023-02-22 till 2027-02-21

Sigill Kammarkollegiet
Sigill Kammarkollegiet
Ramavtalsområdet omfattar produkter och tjänster för dokumenthantering.

Exempel på produkter: Kontorsskrivare, MFP, kopiatorer, scannrar, faxar, bordsskrivare, specialskrivare, storformatskrivare, kringutrustning, tillhörande programvaror, tillbehör, reservdelar och förbrukningsmateriel.

Fullständig information om ramavtalet finns på avropa.se – Särskild fördelningsnyckel

Ramavtalet har en kombination av särskild fördelningsnyckel och förnyad konkurrensutsättning. Avropsberättigad ska i första hand använda den särskilda fördelningsnyckeln och i andra hand förnyad konkurrensutsättning.

7 olika typer av skrivare är möjliga för Avrop med särskild fördelningsnyckel för köp med eget ägande (klicka på respektive rubrik för länk till produktblad):

MFP A3 Avancerad

MFP A3 Arkivbeständig

MFP A4

MFP A4 Miljö

Bordsskrivare A4 färg

Bordsskrivare A4 svartvit

Fotoskrivare

 

Frågor om avtalet kontakta oss här.