Artikel

Den digitala småföretagaren

Digitalisering är ett modeord som används mycket i media i dag men vad betyder det egentligen och hur påverkar detta småföretagaren?

Utvecklingen står inte stilla, så mycket vet vi, men det går även snabbare och snabbare. Att verkställa idéer, utveckla nya lösningar och få ut dem på marknaden går idag mycket snabbare än för några år sedan. Detta även utan att man egentligen behöver göra kapitalinvesteringar. Du kan vakna med en fantastisk Idé, skissa på lösningen på förmiddagen, bygga på eftermiddagen och testköra på kvällen.

I en digital värld med ett globalt internet som bärare kan man enkelt nå en världsmarknad på mycket kort tid, titta bara på nya typer av lösningar som Uber och AirBnB, dessa existerade inte för ett par år sedan och är idag stora konkurrenter till hotellkedjor och taxinäringen i många länder.

Att digitalisera manuella lösningar och processer ser vi som viktigt ur flera perspektiv, dels att konkurrera på marknaden på ett effektivt sätt, sedan finns det fantastiska möjligheter att affärsutveckla och skapa helt nya affärsområden. Sist men inte minst så blir man en attraktiv arbetsgivare. Ungdomar som kommer ut på arbetsmarknaden idag har en stor datorvana helt andra behov där arbetet är något man utför, inte åker till, oavsett var i världen man är, på vilken enhet som helst och när som helst på dygnet.

Kring digitalisering ser vi fyra stora trender idag som påverkar och skapar stora möjligheter.

Molnet
Tjänster som finns i molnlösningar oavsett om det är färdiga lösningar som Office365, infrastruktur- och utvecklingsplattform som t ex Azure är själva grundbulten till framtidens verksamheter. I dag kan du enkelt komma igång med lösningar på ett par minuter eller skapa en hel infrastruktur på ett par timmar. Läs mer på www.azure.com

Social Media och förändrat köpbeteende
Vi ser att mycket av köpbesluten idag fattas via sökningar och i sociala medier där man frågar sitt sociala nätverk eller söker efter information och rekommendationer via sökmotorer innan man går till affären eller en webbshop och genomför köpet. Vi ser även att ökad konkurrens ställer högre krav på företagen idag med att kunna samarbeta både internt samt med kunder och partner för att genomföra projekt, dela och hantera dokument och information. Detta kräver nya typer av samarbetsplattformar samt interaktion med sociala media.

Visualisera din information
Vi översvämmas bokstavligen av data och tillväxten är enorm. Nya typer av datakällor som t ex väderinformation, uppkopplade enheter av olika slag (Internet of Things), sociala medier tillsammans med traditionella källor som CRM-och affärssystem öppnar upp stora möjligheter för företag. Applikationer för att samla, hantera, analysera och visualisera data har utvecklats enormt den senaste tiden. Som ett exempel vi se Microsofts senaste lösning för beslutsstöd, Power BI där man effektivt kan analysera och visualisera data från olika datakällor för ett kunna fatta effektivare beslut.Läs mer på www.powerbi.com.

Mobilitet
Mobilen är idag den enhet som vi primärt använder för att kommunicera, interagera och söka information. Vi ser två saker att beakta som är viktiga för företagen:

  1. Finns man inte här så är man inte relevant för en stor grupp av gruppen användare. Att utveckla appar för olika plattformar eller responsiva webbapplikationer för att interagera med kunder och partner.

  2. Hur hanterar företag en flora med både Apple-, Android- och Windowsbaserade telefoner med tanke på identiteter, administration och säkerhet.

 

Så vad innebär detta för för företagaren?
Avslutningsvis vill jag poängtera några saker som jag tycker är viktiga för småföretagen att ha med i tankarna.

Konstant förändring – Innebär en outtömlig källa till nya affärsmöjligheter hos era kunder. Idag behöver man inte göra stora investeringar i infrastruktur, affärssystem eller andra lösningar. Med molntjänster betalar man för det man konsumerar och kan växa eller minska efter behov.

Tillgång till verktyg – tillgången till verktyg för att skapa egna lösningar för företaget eller till dina kunder är mycket lätt idag. Det går snabbt att sätta upp och testa, lika lätt är det att avsluta ett projekt om det skulle visa sig inte fungera.

Börja smått och ta hjälp – Titta på ett område eller process och börja där. Office är en partner som kan hjälpa er att digitalisera er verksamhet oavsett om det är ett litet projekt eller en större omställning.


Tommy Flink
Microsoft

    

Dela i sociala medier:
Kontakt

Har du frågor?
- Kontakta mig!

VD/Regionchef Mitt

Tomas Allder

tomas.allder@office.se

Mer kunskap och inspiration

Artikel

Den digitaliserade ekonomifunktionen

Tack vare digitaliseringen har ekonomiavdelningens arbete förändrats dramatiskt under de senaste årtiondena. Från att arbetsuppgifterna har varit manuella – till att informationen blir digital – till att uppgifter görs automatiskt.

Artikel

10 goda anledningar att välja elektronisk fakturahantering (EFH)

För att verksamheter ska ha en chans att ligga i framkant är det viktigt att hänga med i digitaliseringen. Tjänsterna finns och utvecklas i snabb takt. Kanske är det dags att ta steget och investera i bra IT-lösning på ekonomiavdelningen?

Artikel

Digitalisering, vad är det och hur påverkar det dig?

Det är mycket prat om digitalisering nu och det kan uppfattas som både stort och svårt. Givetvis finns det många sätt att se på digitalisering. Vi på Office väljer att fokusera på det som vi tror ger mest nytta för dig som företagare, i ert dagliga arbete.

OFFICE ERBJUDANDE TILL SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

Kompletta IT-lösningar som ger dig tid över till det som är viktigast