Artikel

Den digitaliserade ekonomifunktionen

Tack vare digitaliseringen har ekonomiavdelningens arbete förändrats dramatiskt under de senaste årtiondena. Från att arbetsuppgifterna har varit manuella – till att informationen blir digital – till att uppgifter görs automatiskt.

Fler och fler företag inser vikten av att hänga med i tekniken. Närmare 16 000 företag i Sverige har gått över till elektronisk fakturahantering (EFH) och ännu fler står inför en uppstart.

Tekniken är mogen nu och de finns inga hinder att nå en digital ekonomifunktion. Den ställer dock andra krav på verksamheten.

Ökad effektivitet frigör resurser

När en organisation inför en automatisering av t ex fakturahantering ger det bland annat en ökad effektivitet som frigör resurser och tid.

Det finns en rädsla för att den tekniska utvecklingen effektiviserar och sparar så mycket tid att människan blir överflödig och förlorar sitt jobb.

Istället för att känna rädsla inför utvecklingen behöver vi tänka om och fråga oss hur man kan använda befintliga resurser på ett annat sätt, i en förändrad roll.

Omfördelning av resurser

Här behövs en strukturomvandling och omfördelning av resurser genom att frigöra arbetskraft från manuellt till analytiskt kunskapsarbete. Att styra om till att exempelvis arbeta med kontroll och säkerhet istället för med administration och manuell instansning av information.

Nya kunskaper behövs

Teknikutvecklingen ställer ökade krav på löpande lärande för att öka kunskaperna. Mänsklig inlärning behöver kombineras med maskinernas förmågor.

Några av den digitaliserade ekonomifunktionens utmaningar:

  • Ett ökat behov av lärande över livstiden. Hur hjälper verksamheten sina medarbetare till att bli ständigt lärande inom organisationen?

  • En förutsättning för att denna strukturomvandling ska lyckas är att vi känner tillit och trygghet till den teknologiska utveckling vi står inför. Hur gör vi det?


Missade du vårt kostnadsfria live-webinar "Så här fungerar elektronisk fakturahantering”? – Här kan du se det i efterhand.

    

Dela i sociala medier:
Kontakt

Har du frågor?
- Kontakta mig!

VD/Regionchef Mitt

Tomas Allder

tomas.allder@office.se

Mer kunskap och inspiration

Artikel

10 goda anledningar att välja elektronisk fakturahantering (EFH)

För att verksamheter ska ha en chans att ligga i framkant är det viktigt att hänga med i digitaliseringen. Tjänsterna finns och utvecklas i snabb takt. Kanske är det dags att ta steget och investera i bra IT-lösning på ekonomiavdelningen?

Webinar

Så här fungerar elektronisk fakturahantering

På det här webinaret visar vi hur man kan automatisera hela processen av leverantörsfakturor med hjälp av MediusGo, s k elektronisk fakturahantering.

Kundcase

Så blev Linköpings Stadsmission digitaliserade med hjälp från Office Sverige

En allt mer digitaliserad samtid kräver en digital och modern arbetsplats. Att lyckas med det kan dock te sig som en rejäl utmaning och kan kräva omfattande kunskaper som inte alltid finns nära till hands. Med hjälp av Office kan företag fokusera på sitt, samtidigt som Office ordnar en välfungerande och säker IT-miljö.

OFFICE ERBJUDANDE TILL SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

Kompletta IT-lösningar som ger dig tid över till det som är viktigast