Artikel

Det digitaliserade småföretaget – Var finns möjligheterna?

Att digitaliseringen innebär en pågående omvandling av mycket i vårt samhälle är ingen ovetande om vid det här laget. Företag med 1-49 anställda utgör idag ca 97% av alla aktiebolag i Sverige och står för en stor del av det totala antalet arbetstillfällen i landet, och är därför oerhört viktiga för vårt fortsatta välstånd.

Se detta därför som ett kortare ord på vägen, där vi försöker åskådliggöra några områden där möjligheterna är stora att kunna effektivisera sin verksamhet, men också att öka sin konkurrenskraft på en allt tuffare marknad.

Det första området vi tittar på, är hur man genom ett förändrat sälj- och marknadsarbete kan förbättra den mycket viktiga kundkontakten och interaktionen med befintliga och potentiella kunder.

Förståelse för och hantering av den förändrade köpresan. Kundbeteendet i köpprocessen håller på att förändras, så att en stor del av beslutsprocessen sker redan innan kunden kontaktar en säljare. Man måste alltså ha en tydlig och professionell närvaro digitalt:

En modernt uppbyggd webb med ett genomtänkt innehåll

Utifrån och in perspektiv, dvs kommunicera så långt som möjligt till kunden utifrån kundens situation. Inte ”sälja på” dem egna fördelar

Kopplat med ett enklare MA-system (marketing automation) för att skapa och kvalificera lokala företag som söker efter nya lösningar

Effektivisera kundinteraktionen är viktigt om man har kunder på ett större geografiskt område. Då kan man reducera reskostnaderna dramatiskt, genom att upprätthålla mycket av kundkontakten digitalt. Digitala möten fungerar mycket bra idag, till en förhållandevis låg kostnad, vilket gör det väldigt enkelt att ”räkna hem” jämfört resekostnaden för fysiska möten.

Förbättrad kundservice. Med dagens kostnadseffektiva molnlösningar kan även det mindre företaget använda sig av avancerade telefonväxlar. Detta för att höja upplevelsen för kunderna vid alla typer av kontakter med företaget.

Arbetsplatser och applikationer är andra områden där man som småföretagare idag har helt andra möjligheter till både effektivare och bättre lösningarna än tidigare. På grund av att allt mer av funktionaliteten för ett företags IT flyttas upp i molnet så får företagaren en helt annan kontroll och flexibilitet i sina IT lösningar. Det mesta kan idag köpas som en tjänst. Allt från företagets arbetsplatser, utskriftshantering och programvara för kommunikation, lagring och säkerhet. Tjänsterna kan dessutom förändras mycket enkelt och kostnadseffektivt.

Detta är bara några av de områden där företag både kan öka konkurrenskraften och effektivisera organisationens arbetssätt.

Möjligheterna är som synes obegränsade för de som är beredda att förändra och investera tid och resurser för att implementera de nya verktygen och arbetssätten samtidigt som de inser nyttan av att även förändra organisationen. Det finns nämligen bara en väg framåt – och det är kunderna som styr utvecklingen.

    

Dela i sociala medier:
Kontakt

Har du frågor?
- Kontakta mig!

Regionchef Väst

Johan Kulhanek

johan.kulhanek@office.se

Mer kunskap och inspiration

Artikel

Den digitaliserade ekonomifunktionen

Tack vare digitaliseringen har ekonomiavdelningens arbete förändrats dramatiskt under de senaste årtiondena. Från att arbetsuppgifterna har varit manuella – till att informationen blir digital – till att uppgifter görs automatiskt.

Artikel

10 goda anledningar att välja elektronisk fakturahantering (EFH)

För att verksamheter ska ha en chans att ligga i framkant är det viktigt att hänga med i digitaliseringen. Tjänsterna finns och utvecklas i snabb takt. Kanske är det dags att ta steget och investera i bra IT-lösning på ekonomiavdelningen?

Artikel

Digitalisering, vad är det och hur påverkar det dig?

Det är mycket prat om digitalisering nu och det kan uppfattas som både stort och svårt. Givetvis finns det många sätt att se på digitalisering. Vi på Office väljer att fokusera på det som vi tror ger mest nytta för dig som företagare, i ert dagliga arbete.

OFFICE ERBJUDANDE TILL SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

Kompletta IT-lösningar som ger dig tid över till det som är viktigast