Artikel

Digitala småföretagare ger en bättre miljö

Att digitalisera manuella lösningar och processer är viktigt ur flera perspektiv, dels att kunna konkurrera på marknaden på ett effektivare sätt, men hur påverkas miljön – Blir det en grönare IT genom en ökad digitalisering?

Generellt ger en väl fungerande IT- och tekniklösning färre resor för lokala installationer och inställningar vilket är skonsamt för miljö, ekonomi och arbetsmiljö. Få områden kan minska din miljöpåverkan så tydligt och så direkt som förändrade mötesrutiner. Möten via Skype och andra molntjänster eliminerar utsläpp som följer med resor, och sparar även kostnader för restid, transport och hotell. Nu finns även lösningar som enkelt kan integrera Skype, befintliga videolösningar och din telefon. Och en bra telefonilösning kan göra underverk för miljön. Att kunna sköta jobbet utan att ens starta datorn är bra för både elförbrukningen och arbetsron.

En spännande utveckling är också etableringen av serverhallar i Norra Sverige, där flera etableringar sker utifrån lägre elkostnader, möjligheten att kyla med naturlig kyla och grön el via närheten till vattenkraft. Office partner för drift i Sverige är Hydro66.

Idag gör allt fler företag och organisationer livscykelanalyser som en del av sitt miljöarbete, för att åstadkomma en helhetsbild av hur stor den totala miljöpåverkan är under en produkts livscykel från råvaruutvinning, via tillverkningsprocesser och användning till avfalls-hanteringen, inklusive alla transporter och all energiåtgång i mellanleden. Genom att ta reda på i vilket steg i produktionskedjan miljöpåverkan är som störst, kan företagen rikta sina miljöansträngningar åt rätt håll och skapa ett effektivt miljöledningssystem.

Sist men inte minst ger fungerande dokumentlösningar mindre pappersförbrukning, det går öka antalet dubbelsidiga utskrifter och det finns även nya innovativa lösningar, som ger möjlighet att återanvända pappret flera gånger.

     

Dela i sociala medier:
Kontakt

Har du frågor?
- Kontakta mig!

Regionchef Väst

Johan Kulhanek

johan.kulhanek@office.se

Mer kunskap och inspiration

Artikel

Den digitaliserade ekonomifunktionen

Tack vare digitaliseringen har ekonomiavdelningens arbete förändrats dramatiskt under de senaste årtiondena. Från att arbetsuppgifterna har varit manuella – till att informationen blir digital – till att uppgifter görs automatiskt.

Artikel

10 goda anledningar att välja elektronisk fakturahantering (EFH)

För att verksamheter ska ha en chans att ligga i framkant är det viktigt att hänga med i digitaliseringen. Tjänsterna finns och utvecklas i snabb takt. Kanske är det dags att ta steget och investera i bra IT-lösning på ekonomiavdelningen?

Artikel

Digitalisering, vad är det och hur påverkar det dig?

Det är mycket prat om digitalisering nu och det kan uppfattas som både stort och svårt. Givetvis finns det många sätt att se på digitalisering. Vi på Office väljer att fokusera på det som vi tror ger mest nytta för dig som företagare, i ert dagliga arbete.

OFFICE ERBJUDANDE TILL SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

Kompletta IT-lösningar som ger dig tid över till det som är viktigast